Firma Hizmet Sözleşmesi

www.temizliksirketibul.com ‘a hoşgeldiniz. Site’mizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu "Site" Temizliksirketibul.com İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olup (Bundan böyle kısaca "temizliksirketibul.com" olarak anılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Temizliksirketibul.com’a aittir. Site’de dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle lütfen Site’yi kullanmadan önce işbu Üyelik Sözleşmesi ile Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz.

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Temizliksirketibul.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Temizliksirketibul.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 

TEMİZLİKSİRKETİBUL.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 
 

Temizliksirketibul.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Temizliksirketibul.com yalnızca bir pazaryeri platformudur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Temizliksirketibul.com sadece almış olduğunuz siparişlerin takibini yapar ve yaptığı bu hizmet karşığında sizden cüzi bir ücret alır.


KULLANIM ŞARTLARI / ÜYELİK SİSTEMİ 
 

www.Temizliksirketibul.com ‘ web sitesine kayıt olmak isteyen her firma bu sözleşmeyi okumakla ve kabul etmekle yükümlüdür. Temizliksirketibul.com web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Kullanıcılar diledikleri zaman Temizliksirketibul.com sisteminden ayrılabilirler. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla hizmet alabilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgileri ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Temizliksirketibul.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üye’ye aittir.

Temizliksirketibul.com üzerinden Sipariş almak isteyen firmalarımız öncelikle firma kaydı yapmalıdır.Firma girişi bölümünden kişisel bilgilerinizi yada firma bilgilerinizi değiştirip düzenleyebilirsiniz. Temizliksirketibul.com ‘a kayıt olan her firma resmi olarak iş yaptığını kabul eder, her işletmenin yerine getirmesi gereken bütün sorumlulukları (vergisinin ödenmesi – sigortalı personel çalıştırma – ilgili odaya kayıt – hukuki tedbirler – ve benzeri)  kabul eder. Bu resmi evrakları; Personellerin sigortaları, ilgili odaya kayıt belgesi, vergi levhası, imza sirküsü ve diğer bütün evrakların talep edilmesi halinde Temizliksirketibul.com ‘a göndermek göstermek ve ispat etmek zorundadır. Aksi halde resmi sorumlulukların herhangi birini eksik etme yada yerine getirmeme durumunda bütün sorumluluk kendisini olacak bu tür durumlarda Temizliksirketibul.comfirma hakkında yasal işlem uygulayabilecektir. Temizliksirketibul.com’a Kayıt olan her firmadan bu evrakları talep etmek zorunda değildir. Gerekli gördüğü yerde talep eder ve ilgili firma, talep edilen belgelerin olması gerektiği gibi evrak teslimini Temizliksirketibul.com’a yapar.

 

REZERVASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KURALLARI


Hizmet Alan, onayladığı hizmet talebini rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar info@temizliksirketibul.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir.

İş iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

ÖDEME 

Online Ödeme Sistemi’ne Temizliksirketibul.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Temizliksirketibul.com 'dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Temizliksirketibul.com’un talep edilemeyecek olup Temizliksirketibul.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür. Temizliksirketibul.com aracılığıyla hizmet alan üyelerimiz hizmeti veren firmalardan makbuz, fiş vs. almak zorundadır hizmeti veren üyelerimiz ise makbuz, fiş vs. vermek zorundadır. Olası aksilik durumlarında Temizliksirketibul.com sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Temizliksirketibul.com Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücreti iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Temizliksirketibul.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Temizliksirketibul.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Temizliksirketibul.com  her siparişten 5 TL oranında hizmet bedeli alacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde çözüm hizmeti sağlayan iyzico tarafından hesaba alınır. İşlem süresinin sonunda iyzico işlem tutarının  5 Tl sini  Temizliksirketibul.com 'un hesabına aktarır Firmalar üyelikten çıkış esnasında, firma Temizliksirketibul.com’ a borçlu ise Temizliksirketibul.com’un alacağı5 TL hizmet bedellerini ödemeden, Temizliksirketibul.com’u ibra etmeden sistemden çıkış işlemi yapılmayacak ve devamında hizmet bedeli tahsili yoluna gidilecektir. Temizliksirketibul.com ‘a borcunu ifa etmiş yada borcu bulunmayan firmalar istedikleri zaman sistemden kaydını sildirebilir.

Temizliksirketibul.com üzerinden çalışacağınız müşteriler sizin sorumluluğunuzdadır.  Firma sahiplerinin ilgili kurumlara kayıt olmaları (Vergi dairesi, SGK, vb. ) kendi sorumluluklarındadır. Firmaların sitemizde sunulan hizmetlerin yapılması sırasında çalışan personeller için ve hizmetler sunulması sırasında gerekli diğer tedbirleri almak firmaya aittir.

Temizliksirketibul.com üzerinden alınan sipariş hizmetleri firmanızın ortalama belirlediği zamanlar içerisinde alınmalı ve takibi yapılmalıdır. Olası bir aksaklıktan kaynaklanan gecikmeler için minimum 2 gün ek süre verilmektedir.

Temizliksirketibul.com müşterilerine verilecek olan  hizmet alışverişiniz de kaybolma, yırtılma, bozulma, eksilme, vb. durumlarda sorumlu tutulamaz, fakat Temizliksirketibul.com bu durumlarda müşterinin problemini gidermek için gerekli yaptırımlarda bulunabilir. Aksi takdirde hukuki işlem uygulayabilir.

 

HİZMET BEDELİ İADESİ/CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak info@temizliksirketibul.com.com adresine konu başlığında İptal Talebi ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

 

HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ 
 

Temizliksirketibul.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul,sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Temizliksirketibul.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez.


Web Sitesi aracılığı ile Hizmet verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Temizliksirketibul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

Temizliksirketibul.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez,çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Temizliksirketibul.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Temizliksirketibul.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

 

Temizliksirketibul.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Temizliksirketibul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Temizliksirketibul.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Temizliksirketibul.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı,imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

 

Temizliksirketibul.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarasının ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

Hizmet Alan bilgileri Temizliksirketibul.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü  idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Temizliksirketibul.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, Temizliksirketibul.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.


Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Temizliksirketibul.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder.Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Temizliksirketibul.com sorumlu değildir.

 

Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Temizliksirketibul.com ’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

TEMİZLİKSİRKETİBUL.COM'A VERİLEN YETKİLER

Temizliksirketibul.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde info@temizliksirketibul.com.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Temizliksirketibul.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Temizliksirketibul.com’un söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Temizliksirketibul.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Temizliksirketibul.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

Temizliksirketibul.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


Bu sitenin sahibi ve yürütücüsü Temizliksirketibul.com  İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'dir. Temizliksirketibul.com internet sitesindeki tüm dökümanlar görseller ilgili şirketin mülkiyetindedir. Kod ve yazılımda dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, site'nin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Temizliksirketibul.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Temizliksirketibul.com websitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İnternet sitemiz üzerinden yayınlanan fotoğraflarınızın veya bilgilerinizin site üzerinden çekilmesi, başka bir platformda yayınlanması ve paylaşılması ile ilgili olarak Temizliksirketibul.com sorumlu tutulamaz. Bu tür bir durum ile karşılaşır iseniz yayınlanan platform ile direkt olarak bağlantıya geçmenizi öneririz.

Temizliksirketibul.com web sitesinin hata riskine karşılık tedbirleri alınmıştır fakat sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Temizliksirketibul.com web sitesinde gerçekleştireceğimiz değiştirme, yenileme veya iptal durumlarında "kullanım şartları" nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın düzenleme yapabilir, yapılan bütün düzenlemelerdeki her hüküm, yayınlanmasından itibaren tüm kullanıcılar için hüküm ifade etmektedir.

Temizliksirketibul.com sitesine yapılacak herhangi resmi yada gayri resmi suç duyuruları, siber saldırılar, bilgilerin kopyalanması, değiştirilmesi, izinsiz kullanılması durumunda Temizliksirketibul.com tarafından bu şahıs yada işletme hakkında  bilgilerinin araştırılması ve gerekli kurum ve kuruluşlara yasal işlemde bulunması hakkına sahiptir.


SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Temizliksirketibul.com'un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Temizliksirketibul.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Temizliksirketibul.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

İş bu belgede; Bütün koşul şart ve ilkeler Temizliksirketibul.com İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri tarafından belirlenmiş ve hiçbir şekilde kopyalama ya da izinsiz kullanma gerçekleştirmemiştir. Olması gereken bütün maddeler üzerinde bire bir çalışmış ve kendi şartlarını kendi oluşturmuştur. Bunun dışında sitemiz hakkında oluşacak suç duyurusu ya da sabotajı kabul etmemekte olup, bu girişimler karşısında gerekli yasal haklarını kullanmakla yükümlüdür.

Temizlik Şirketleri Bul